Connect with us

Business

Bydd Ffair Adeiladau Cynaliadwy yn amlygu technegau adeiladu traddodiadol ac atebion ecogyfeillgar i’r cartref

Published

on

/ 2015 Views

Mae Canolfan Tywi wedi cyhoeddi ei Ffair Adeiladau Cynaliadwy a Thraddodiadol y bu disgwyl mawr amdani, a gynhelir ddydd Sadwrn 11 Mai 2024 yng Nghanolfan Tywi, Fferm Dinefwr yn Llandeilo. O 10am, bydd arbenigwyr, cyflenwyr a chontractwyr yn dod at ei gilydd i roi mewnwelediadau ac atebion hanfodol ar gyfer gwneud cartrefi’n fwy cynaliadwy. Yng Nghymru, lle mae 1.4 miliwn o gartrefi yn defnyddio 27% o’r holl ynni, ni fu’r galw am atebion cartref ecogyfeillgar erioed yn bwysicach.

Bydd y Ffair Adeiladau Cynaliadwy a Thraddodiadol yn ddigwyddiad tocynnau am ddim, sydd â’r nod o gael gwared â’r dryswch ynghylch gwelliannau i’r cartref ac arwain mynychwyr drwy’r daith o addasu eu cartrefi ar gyfer dyfodol gwyrddach. Mae’r digwyddiad, a wnaed yn bosibl drwy gyllid gan Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a Chyngor Sir Caerfyrddin, yn addo dathlu treftadaeth gyfoethog Cymru ac ymrwymiad i ffordd gynaliadwy o fyw. O arloesiadau arbed ynni i adloniant sy’n addas i’r teulu a ddarperir gan Circus Eruption, bydd gan y Ffair rywbeth i’r teulu cyfan.

Bydd y Ffair Adeiladau Cynaliadwy a Thraddodiadol yn darparu cyngor ac arddangosiadau byw, gan gynnwys: arddangosiadau gwaith maen gan Coe Stone Ltd; arbenigedd plastro calch gan Pembrokeshire Limework; ac arddangosiad gwaith metel traddodiadol wedi’i ffugio â llaw gan Phoenix Forge. Bydd arbenigwr ffenestri Canolfan Tywi ei hun, Tom Duxbury, hefyd yn delio ag ymholiadau ar ffenestri codi pren traddodiadol.

Mae mwy o gyfleoedd arddangos byw yn cynnwys: atgyweiriadau gwaith plwm gan Jones and Fraser Ltd; gwasanaethau toi â gwellt traddodiadol gan Pembrokeshire Thatch & Carpentry; ac arbenigedd saer coed a dodrefn traddodiadol gan Gwaith Pren Dominic Wright Woodwork. Bydd Simon Howard Glass yn darparu arddangosiadau gwydr lliw cyfoes a thraddodiadol, a bydd Tŷ-Mawr Lime, arweinydd marchnad mewn deunyddiau adeiladu sy’n gydnaws â’r amgylchedd, yn cynnig cipolwg ar eu datrysiadau arloesol.

22.02.24 – Tywi Centre, heritage constructing expertise coaching, Llandeilio, west Wales

Mae rhestr helaeth o’r holl arbenigwyr fydd yn bresennol i’w gweld ar wefan Canolfan Tywi: https://www.tywicentre.org.uk/what-we-do/training-and-education/sustainable-and-traditional-buildings-fair-2024/

Gall pobl sy’n dod i’r ffair hefyd ddisgwyl cipolwg ar Adeiladu a Chynhyrchu Ynni Cynaliadwy, lle bydd cwmnïau arbenigol blaenllaw – gan gynnwys Birds’ Hill Rural Renewables, Celtic Sustainables, Cynghrair Adeiladu Traddodiadol Cynaliadwy (STBA), Academi Sgiliau Gwyrdd – Coleg Sir Gâr, Wool Insulation Wales, EBUKI, Strawbale UK, Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru, Weinerburger, Vivus Options Ltd a Dinefwr Orchardeers – yn gwneud arferion cynaliadwy yn fwy hygyrch i berchnogion tai, yn eu priod feysydd. Gall gwesteion hefyd fynychu sgyrsiau amrywiol, a gynhelir gan yr Archeolegydd a’r hanesydd, Alex Langlands, yr arbenigwr adeiladu cynaliadwy, Phil Roberts, a Phrif Swyddog Gweithredol EBUKI, Rowland Keable. Yn ystod y dydd, bydd gan westeion gyfle i archwilio stondinau masnach amrywiol i gwrdd ag arweinwyr sy’n gwella effeithlonrwydd ynni yng nghartrefi Cymru a chysylltu â chyflenwyr, contractwyr ac arbenigwyr amrywiol.

Dywedodd Helena Burke, Swyddog Sgiliau a Phrosiectau Treftadaeth Canolfan Tywi:

“Yma yng Nghanolfan Tywi, rydym yn hynod gyffrous am ein ffair Adeiladau Cynaliadwy a Thraddodiadol! Allwn ni ddim aros i groesawu arbenigwyr a gwesteion – bydd yn gyfle anhygoel i westeion gael mewnwelediad ar arferion cynaliadwy a’u rhoi ar waith ar eu cartrefi eu hunain. Mae’r rhestr o gyfranwyr yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

“Felly, beth yw’r oedi? Mae tocynnau am ddim – dewch i ymuno â ni!”

Mae tocynnau ar gael o hyd a gellir eu harchebu yma: https://www.ticketsource.co.uk/reserving/choose/GXgABCbmtUzu

Trending